Ples tanečních kurzů manželů Mackových

V předvečer oslav 30. výročí Sametové revoluce jsme nejen pro teplickou veřejnost uspořádali 7. Ples tanečních kurzů manželů Makových. Výtěžek z této akce, který činí 7000,- Kč, byl věnován na pomoc vážně nemocnému kamarádovi Markovi z Teplic, který tento finanční obnos použije na nákup speciálního chodítka potřebného pro jeho pohyb. Upřímně děkujeme všem lidem, kteří na ples dorazili a svou účastí podpořili tuto charitativní akci, ale i těm, kteří věnovali příspěvek do charitativní sbírky, nebo zaslali finanční prostředky na účet 115-8961590237 / 0100 zřízený právě k tomuto účelu.