Přihláška do kurzu MLÁDEŽ 2021 září – prosinec

Pro velký zájem otevíráme pro rok 2021 nové taneční kurzy pro mládež! V přihlášce si vyberte termín a čas, který Vám vyhovuje a rezervujte si své místo již nyní, ať se s Vámi můžeme na parketě setkat! Nyní navíc se slevou!

 

Délka kurzu: 12 večerů

Smluvní podmínky:

• Účastník je přihlášen do kurzu zaplacením kurzovného.
• Zameškané hodiny z důvodu nepřítomnosti lektora se nahrazují v nejbližším možném termínu.
• Vámi zameškané hodiny propadají.
• Kurzovné se z organizačních důvodů nevrací.
• Pořadatel nenese odpovědnost za zranění, škody a ztráty vzniklé posluchačům v průběhu konání kurzu.
• Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nenaplnění minimální kapacity kurzu tento kurz zrušit a vrátit kurzovné v plné výši zpět.
• Přihlášením do kurzů udělujete organizátorovi tanečních kurzů výslovný souhlas dle § 5 Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, k užití těchto osobních údajů pouze pro účely organizace tanečních kurzů. Organizátor stvrzuje, že tyto údaje budou zpracovány a archivovány pouze k interním potřebám kurzu. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán.
• Zasláním vyplněné přihlášky stvrzujete, že jste se seznámili s podmínkami kurzu a souhlasíte s jejich dodržováním.
• Vámi uvedené osobní údaje zpracováváme v souladu s GDPR (zásady ochrany osobních údajů) a uchováváme je jen na dobu nezbytně nutnou.
• V průběhu tanečních kurzů mohou být pořizovány fotografie nebo videa zachycující účastníky tanečních kurzů. Tyto fotografie či videa mohou být použity na propagačních materiálech tanečních kurzů případně na internetových stránkách a na sociálních sítích, kde mají taneční kurzy svou registraci. Pokud si nepřejete zveřejnit své fotografie, oznamte to organizátorům kurzu.

Děkujeme za vyplnění formuláře a těšíme se na setkání s Vámi.

Petr & Alice Mackovi