Mackovi

PETR MACEK

ALICE MACKOVÁ

  • soudní překladatelka, odbornice na etiketu, lektorka italského jazyka
  • absolventka specializačních kurzů etikety a rétoriky u PhDr. Marie Svobodové, Ph.D.
  • absolventka  semináře společenského chování – Ministerstvo vnitra ČR
  • absolventka semináře rétoriky a kultury mluveného projevu Komory soudních tlumočníků
  • absolventka intenzívního kurzu rétoriky a společenského vystupování u Jana Přeučila